Маркетингът и рекламата като средство за разрастване на бизнеса

Маркетингът и рекламата за неизменно свързани и вървят ръка за ръка. За много хора тези думи са синоними. И докато маркетингът е управлението на цялата верига на промоция на продукти, от създаване до продажба и последваща поддръжка, то рекламата е платеното разпространение на определена информация, за да се привлече вниманието към конкретен обект.

Една от основните цели на рекламата е увеличаване на доходите на компанията през периода на промоцията поради формирането на търсенето на продадените продукти или предлаганите услуги.

https://mlh0xqcb0zyv.i.optimole.com/cb:KHIm~54189/w:auto/h:auto/q:mauto/ig:avif/f:best/https://apweb.solutions/wp-content/uploads/2018/03/digital-marketing-1.jpg

Те са другата част на SEO оптимизацията, която може да помогне за разрастване на Вашия бизнес. Това е тази offsite оптимизация която дава възможност да достигнете бързо до желаната група от потребители.

Алгоритъмът и функциите за насочване на Фейсбук позволяват да достигнете до точно определените аудитории. Така рекламите Ви ще достигнат до тази група от потребители които най-вероятно искат тези продукти или услуги.

Ние Ви предлагаме:

  • Създаване и планиране на рекламната кампания
  • Създаване на Фейсбук бизнес страница
  • Експорт на продукти във Фейсбук магазин
  • Експорт на продукти в Гугъл
  • Организиране на игри и промоции в социалните мрежи
  • Рекламни кампании във Фейсбук и Инстаграм
  • Имейл маркетинг

 

Testimonials